پروژه های صنعتی و انبوه سازی

برخی از پروژه های صنعتی انجام شده توسط شرکت

ادامه

خودرو سازی سایپا

توضیح پروژه

مشاهده صفحه

زیر گذر تهران-تبریز

مشاهده صفحه

شهر پرند

مشاهده صفحه

مصلی امام(ره)

مشاهده صفحه

شهر پردیس

مشاهده صفحه

تونل ارتباطی پل زال

مشاهده صفحه

برج افرا

مشاهده صفحه

شهرک صنعتی قزوین

مشاهده صفحه

پل بزرگراه (لرستان)

مشاهده صفحه

خرم اباد

مشاهده صفحه

تاسیسات کاسپین

مشاهده صفحه

سالن کنترل برق البرز

مشاهده صفحه