فعالیت های شرکت

- ارائه خدمات مهندسـی ، پیمانکاری و بازرگانی در حدود موضوع شرکت                                                                             - برنامه ریزی طـرح و اجـرای پروژه های صـنعتی ، راه سازی ، پل سازی ، ورزشـی ، تجـاری ، اداری و مسـکونی و تاسیسات

- اجــرای انواع پروژه های ساختمانی در داخل تـهران و حومـه و سایر نقاط کشـور                                                                           - مشاوره و شرکت در جلسات و کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی شهرداری و وزارت مسکن

- مدیریت جامع پروژه ها و کنترل پروژه                                                                                                                                       - مشـارکت در سـاخت پروژه های تجـاری و اداری و مسـکونی

- اجرای گودبرداری با روش های خاص و متد جدید در تمامی سطوح صاف و شیب دار                                                                  - اجرای اسکلت فلزی ( تیر ورق یا پیچ و مهره ) و اجرای اسکلت بتونی با دهانه کوچک و بزرگ

- طراحی سـوله و خـرپا و خدمات اجرایی                                                                                                                                   - مشاوره های خاص در اجـرای انواع پروژه ها  ، مدیریت و سرپرستی و نظارت عالیه بر آنها

- تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای قراردادها                                                                                                                       - آنالیز قیمت ، متره و برآورد ، مطالعه بازار و مطالعات فنی و اقتصادی و امکان سنجی

- نقشه کشی ، نقشه برداری و تفکیک اراضی                                                                                                                                - طراحی سازه و خدمات مهندسی

- مشاوره و ارائه خدمات طـراحی معماری به صورت فاز ۱ و ۲                                                                                                       - طراحی و تهیه نقشه های نما بصورت  اسـکیس دستی ( اتد اولیه)  و کامپیوتری ۳D و اجرای آن

- طراحی و تهیه نقشه های معماری و دکوراسیون داخلی و شبیه سازی فضاها با نرم افزار ۳D Max و اجرای آن                              - طراحی تأسیسات برق و مکانیک و خدمات اجرایی

- تست جوش و تست بتون با آخرین روش و تکنولوژی روز دنیا                                                                                                   - آزمایش و مکانیک خاک و ارائه برگ های مربوطه

- تهیه دستور نقشـه ، ارائه برگه ها و انجام کلیه مراحل اداری برای اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار                                         - مقاوم سازی در برابر زلزله جهت سازه های اجرا شده

- طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی داخلی و خارجی                                                                                                              - تهیه کلیه مصالح اجرایی و کارگاهی