معماران نئو کلاسیک ، معماران پست مدرن

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را...

خواندن ادامه مقاله

تجربه ای از مدیریت موفق

تجربه اي از مديريت موفق شركتها، سازمانها و بنگاههاي اقتصادي امروزي در فرايند جهاني شدن ضمن روبه...

خواندن ادامه مقاله

مقالات

معماری برج

معماری برج

شناخت ویژگیهای معماری برج با عملکردهای خاص یا متنوع از مسائلی است که امروزه در عرصه...

خواندن ادامه مقاله

ساختمان سازی به سبک کلونیال

خانه های کلونیالی در بسیاری از موارد محوطه سازی را تحت تاثیر قرار داده است. این...

خواندن ادامه مقاله